Rada Redakcyjna

Prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz, Uniwersytet Opolski

Doc. dr Romuald Naruniec, Wileński Uniwersytet Edukologiczny, Republika Litewska

Dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr Monika Witt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Prof. Dr. Dietlind Hüchtker, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas /Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Hana Klinková, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Praha

Miloš Řeznik, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

 

Rada Redakcyjna zbiera się raz do roku na posiedzeniu w celu omówienia bieżących spraw redakcyjnych i wydawniczych oraz strategii rozwoju rocznika. W ciągu roku członkowie Rady korespondencyjnie wydają opinie w sprawie zespołu tekstów przyjętych do druku i służą radą w rozstrzyganiu spornych kwestii merytorycznych.

 

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout