Komitet Redakcyjny

Dr hab. Ewa Grzęda prof. UWr - redaktor naczelny (ewagrzeda@o2.pl, ewa.grzeda@uwr.edu.pl)

Dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz - sekretarz redakcji (atrzcinowicz@o2.pl)

Prof. dr hab. Małgorzata Łoboz (malgloboz@o2.pl, malgorzata.loboz@uwr.edu.pl)

Mgr Anna Pigoń (anna.pigon@wp.eu, anna.pigon@uwr.edu.pl)

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout