Articles

Renata Gadamska-Serafin : 0000-0001-5182-6097

renia5555@wp.pl

Articles

Góry Kaukaz w poezji zesłańczej Tadeusza Łady-Zabłockiego

AbstractDownload article

góry, historia, literatura, sztuka, sacrum, turystyka, mountains, Caucasus, exile, history, lyric poetry

Góry Kaukaz jako wrota Orientu. Motywy orientalne w twórczości Tadeusza Łady-Zabłockiego

AbstractDownload article

mountains, Orient, Caucasus, poetry

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout