Articles

Dorota Heck : 0000-0001-6825-7695

Articles

Wśród (po)nowoczesnych konceptualizacji chaosu

AbstractDownload article

Nowy historycyzm i  ambiwalencja jego (po)nowoczesnych kontekstów

AbstractDownload article

Witkacy w perspektywie postkolonialnej

AbstractDownload article

Witkacy, literature, drama, postcolonial studies

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout