Góry, Literatura, Kultura, 11, 2017, ss.550

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.1

Download articleDownload article

Introduction

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.2

Download articleDownload article

Rozprawy, studia, szkice

Kilka uwag o dawnych wycieczkach na Śnieżkę w Karkonoszach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.3

AbstractDownload articleDownload article

Śnieżka, Karkonosze, Koppenbücher (Śnieżka guest books), history of mountain tourism, Śnieżka, Karkonosze, Koppenbuchy (Księgi pamiątkowe Śnieżki), historia turystyki górskiej

Ponad horyzontem i poza ciałem — o dwóch wariantach transgresji w przestrzeni górskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.4

AbstractDownload articleDownload article

mountains, border, limitation, transgression, literature

Szczyt górski jako miejsce transgresji. Wersja romantyczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.5

AbstractDownload articleDownload article

mountain peak, Romanticism, literature, experience

Was man vom Grenzgebiet Riesengebirge erwartet und was womöglich überraschen kann

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.6

AbstractDownload articleDownload article

Giant Mountains, tourism, history, border

Was man vom Grenzgebiet Riesengebirge erwartet und was womöglich überraschen kann

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.6

AbstractDownload articleDownload article

Giant Mountains, tourism, history, border

O oczywistych i nieoczywistych granicach karkonoskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.7

Download articleDownload article

Giant Mountains, tourism, history, border

O oczywistych i nieoczywistych granicach karkonoskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.7

Download articleDownload article

Giant Mountains, tourism, history, border

„Z gór, gdzie dźwigali” — a słuchali w salonach. Zygmunta Krasińskiego transgresje na szczycie góry

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.8

AbstractDownload articleDownload article

mountain, Romantic poetry, mysticism, music

Góry Kaukaz jako wrota Orientu. Motywy orientalne w twórczości Tadeusza Łady-Zabłockiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.9

AbstractDownload articleDownload article

mountains, Orient, Caucasus, poetry

Czarodziejska góra Tomasza Manna jako przestrzeń transgresji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.10

AbstractDownload articleDownload article

Thomas Mann, Alps, health resort, novel

Czarodziejska góra Tomasza Manna jako przestrzeń transgresji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.10

AbstractDownload articleDownload article

Thomas Mann, Alps, health resort, novel

Między impresją a Ideą. (Nie)zauważalne transgresje świetlne w tatrzańskiej poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.11

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, Young Poland, poetry, painting, light

Foki Szumejowego podróże do źródeł. Pępek ziemi w ujęciu Stanisława Vincenza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.12

AbstractDownload articleDownload article

South-Eastern Carpathians, Hutsul, folklore, myth

Gea Dobrzańska, Z zakopańskich tchnień. Pomiędzy fabułą a rzeczywistością

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.13

AbstractDownload articleDownload article

Carpathians, tourism, popular literature, feminism

„Ku Tatrom się wrócę”, czyli zakopiańsko-tatrzańskie transgresje w twórczości literackiej Mariana Maurizia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.14

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, poetry, dialect, emigration

Von Grenzen und Abgründen: Berg- und Abgrenzungsdiskurse in ethnischen Konflikträumen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.15

AbstractDownload articleDownload article

Alps, tourism, history, ethnic conflict

O granicach i przepaściach: dyskurs o górach i separacji na terenach objętych konfliktem etnicznym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.16

AbstractDownload articleDownload article

Alps, tourism, history, ethnic conflict

Transgresyjna „europeizacja” karpackiej puszczy: rozwój uzdrowisk na Huculszczyźnie przed pierwszą wojną światową

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.17

AbstractDownload articleDownload article

Eastern Carpathians, Hutsul region, tourism, resort

Zdobywanie, wędrowanie, obcowanie. Problematyka przekraczania granic w eksploracji gór na łamach prasy dwudziestolecia międzywojennego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.18

AbstractDownload articleDownload article

mountains, tourism, press, didactics

Zdobywanie, wędrowanie, obcowanie. Problematyka przekraczania granic w eksploracji gór na łamach prasy dwudziestolecia międzywojennego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.18

AbstractDownload articleDownload article

mountains, tourism, press, didactics

Na kołpaku gór — rzecz o łemkowskiej tożsamości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.19

AbstractDownload articleDownload article

Beskid Mountains, Lemkos, language, literature

Romowie Górscy jako społeczność wielokulturowa karpackiego pogranicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.20

AbstractDownload articleDownload article

mountains, Carpathians, Roma community, Roma culture

Mit elitarności w turystyce kwalifikowanej. Przykład Tatrzańskiego Parku Narodowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.21

AbstractDownload articleDownload article

Tatra National Park, adventure tousism, statistics, culture

Przeżycie górskie jako rozmycie granic w Nieuchwytnych szczytach Victora Saundersa i Czterech dniach słońca Adama Skoczylasa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.22

AbstractDownload articleDownload article

mountains, Alpine mountaineering, Himalayan mountaineering, mountain literature

Grenzen im Aufstieg. Berge als Transgressionsräume von Geschlechtergrenzen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.23

AbstractDownload articleDownload article

Alpine History, Himalaya, feminism, transgression, gender norms

Grenzen im Aufstieg. Berge als Transgressionsräume von Geschlechtergrenzen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.23

AbstractDownload articleDownload article

Alpine History, Himalaya, feminism, transgression, gender norms

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.24

AbstractDownload articleDownload article

Alpine History, Himalaya, feminism, transgression, gender norms

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.24

AbstractDownload articleDownload article

Alpine History, Himalaya, feminism, transgression, gender norms

Das alles ist Teil einer Reise zu sich selbst“ — Grenzerfahrungen als identitätsstiftendes Moment in zeitgenössischen Autobiographien von Bergsteiger*innen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.25

AbstractDownload articleDownload article

climbing, liminal experience, autobiography

„To wszystko jest częścią podróży do samego siebie” — doświadczenia graniczne jako moment kształtujący tożsamość we współczesnych autobiografiach wspinaczy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.26

AbstractDownload articleDownload article

climbing, liminal experience, autobiography

Tatry i Zakopane w doświadczeniu Jerzego Żuławskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.27

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, mountaineering, poetry, landscape

Tatry i Zakopane w doświadczeniu Jerzego Żuławskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.27

AbstractDownload articleDownload article

Tatras, mountaineering, poetry, landscape

Historia polskiego himalaizmu. Lodowi Wojownicy i ich wpływ na himalaizm światowy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.28

AbstractDownload articleDownload article

high mountains, Himalayan mountaineering, history, extreme sport

Górski wehikuł czasu. Legenda Rogera Dodswortha w literaturze i kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.29

AbstractDownload articleDownload article

mountains, literature, history, fantasy

Górski wehikuł czasu. Legenda Rogera Dodswortha w literaturze i kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.29

AbstractDownload articleDownload article

mountains, literature, history, fantasy

Góry w ujęciu transcendentnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.30

AbstractDownload articleDownload article

mountains, mythology, religion, mysticism

Góry w ujęciu transcendentnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.30

AbstractDownload articleDownload article

mountains, mythology, religion, mysticism

Noty i notatki

Halina. Nota w trzydziestą piątą rocznicę śmierci Haliny Krüger-Syrokomskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.31

Download articleDownload article

high mountains, history of mountaineering, mountaineering of women

Halina. Nota w trzydziestą piątą rocznicę śmierci Haliny Krüger-Syrokomskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.31

Download articleDownload article

high mountains, history of mountaineering, mountaineering of women

Gabriela Zapolska w Tatrach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.32

Download articleDownload article

Gabriela Zapolska w Tatrach

Nagrody 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.33

Download articleDownload article

Upper Silesia, literature, culture, literary award

Recenzje

Wielka księga fenomenów tatrzańskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.34

Download articleDownload article

Tatras, Podhale, literature, culture

Wielka księga fenomenów tatrzańskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.34

Download articleDownload article

Tatras, Podhale, literature, culture

W Zakopanem śladami Henryka Sienkiewicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.35

Download articleDownload article

literature, culture, history

W Zakopanem śladami Henryka Sienkiewicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.35

Download articleDownload article

literature, culture, history

Mont Blanc zasłania cały widok

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.36

Download articleDownload article

Mont Blanc, Alps, literature, culture

Mont Blanc zasłania cały widok

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.36

Download articleDownload article

Mont Blanc, Alps, literature, culture

Poetyckie olśnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.37

Download articleDownload article

Tatras, contemporary poetry, anthology

Poetyckie olśnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.37

Download articleDownload article

Tatras, contemporary poetry, anthology

W sztambuchu Michała Jagiełły

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.38

Download articleDownload article

Tatras, album, memories

O zwiedzaniu rodzinnej wsi i o innych sprawach łemkowskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.39

Download articleDownload article

Lemkos, identity, history, culture

Indeks nazw osobowych

Download articleDownload article

Spis ilustracji

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout